De Keltische traditie

De Keltische traditie

Dit boek gunt de lezer een blik in de geheimzinnige, innerlijke wereld van de Kelten, hun mythen en magie. Vooral in het Iers en het Wels is reeds sinds de vroege Middeleeuwen een rijke literatuur ontstaan die ons vele oude verhalen en gedichten, maar ook historische documenten en wetsteksten heeft nagelaten. Veel informatie is echter ook door overlevering voor het nageslacht bewaard gebleven. Caitlin Matthews, samen met haar echtgenoot John Matthews geen onbekende op het gebied van de oude historie en legenden van de Britse eilanden, heeft zich bij het schrijven van De Keltische traditie zowel op genoemde schriftelijke bronnen als op de mondelinge traditie gebaseerd. De lezer maakt zo kennis met de wereld aan gene zijde, zoals de Kelten die zagen en vertaalden naar hun gewoonten en gebruiken in het dagelijks leven. Archetypische gestalten en goden komen tot leven, net als de vele gebruiken, gewoonten en instituties die de Kelten kenden en waarvan zelfs nu nog restanten in de cultuur van de Britse eilanden aanwezig zijn. Tot slot beschrijft Caitlin Matthews hoe we bepaalde rituelen van de oude Kelten weer tot leven kunnen brengen, waardoor we via de wereld van de Kelten in contact kunnen komen met onze eigen, archetypische, binnenwereld.

  • ISBN: 9789020210323
  • Publicatiedatum: oktober 1993
  • Aantal pagina’s: 190 pagina’s
  • Auteur: Caitlín Matthews
  • Uitgever: AnkhHermes

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.